FIA doprecyzowała swoje postanowienia w kwestii sankcji

FIA doprecyzowała ograniczenia dotyczące udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w podlegających jej zawodach. Dotyczą one m.in flag, symboli, mediów społecznościowych i komentarzy, jakie mogą wygłaszać.

FIA doprecyzowała swoje postanowienia w kwestii sankcji

FIA w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę ogłosiła na początku tego tygodnia, że odwołuje wszystkie imprezy w Rosji i na Białorusi, ale pozwoli zawodnikom z tych krajów brać udział w wydarzeniach sportowych, lecz na określonych zasadach.

W dokumencie rozesłanym w piątek federacja dokładnie opisała, co wolno, a co nie wolno reprezentantom Rosji i Białorusi.

Główne punkty to

* Zabronione jest eksponowanie rosyjskich i białoruskich symboli narodowych, barw lub flag w miejscach publicznych i na portalach społecznościowych.

* Zakaz umieszczania rosyjskich/białoruskich flag, emblematów, symboli i haseł związanych z danym krajem na kombinezonach, odzieży, akcesoriach i innych przedmiotach osobistych.

* Zabronione jest odtwarzanie rosyjskiego/białoruskiego hymnu narodowego na jakimkolwiek wydarzeniu lub obszarze podlegającym FIA.

* Komentarze, działania lub zachowania, które są szkodliwe dla interesów FIA, a w szczególności jakiekolwiek wyrazy wsparcia dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę, są zakazane.

FIA nie wyklucza także podjęcia kolejnych działań przeciwko kierowcom rosyjskim i białoruskim.

Czytaj również:

W notce rozesłanej w piątek stwierdzono: FIA nadal uważnie monitoruje wydarzenia na Ukrainie i zastrzega sobie prawo do podjęcia jakichkolwiek kolejnych działań lub wdrożenia dalszych środków w przyszłości, w tym wszelkich niezbędnych czynności wymaganych do wypełnienia swoich powinności wynikających z wszelkich obowiązujących reżimów sankcji i/lub wszelkich umów, których stroną jest FIA.

Kierowcy zostali wyraźnie ostrzeżeni, że mogą nie zostać wpuszczeni na zawody, jeśli FIA zdecyduje się na przyjęcie bardziej restrykcyjnego stanowiska.

W dokumencie który muszą podpisać wspomniani zawodnicy, stwierdza się: Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że FIA może wdrożyć dalsze środki lub wydać kolejne decyzje w odniesieniu do mojego udziału w zawodach, w świetle trwającego konfliktu na Ukrainie, w tym prawo do odmówienia mi wstępu lub uniemożliwienia mi udziału i/lub uczestnictwa w jakichkolwiek zawodach. Zastosuję się do wszelkich takich dalszych środków i decyzji.

Podczas gdy FIA zezwala rosyjskim i białoruskim kierowcom na kontynuowanie rywalizacji, niektóre krajowe władze sportów motorowych całkowicie zakazały zawodnikom wjazdu do ich krajów. Na takie ruchy zdecydowały się m.in. federacje w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Spodziewane jest podobne stanowisko w przypadku Polskiego Związku Motorowego.

akcje
komentarze

Nowa inicjatywa Alonso

Uralkali groziło odejściem wcześniej