Powstania Śląskie i Automobilklub

Obchody stulecia III Powstania Śląskiego, które wybuchło nocą z 2 na 3 maja 1921 roku, są godną okazją do przypomnienia ważnej postaci, związanej z historią Śląska i sportu samochodowego w tym regionie.

Powstania Śląskie i Automobilklub

Niemiecki arystokrata Hans Georg von Oppersdorf (1966-1948) pochodził z Głogówka na Opolszczyźnie. Poślubił polską księżnę Dorotę Radziwiłłównę, doczekali się dwanaściorga dzieci. Jako katolik ze Śląska stał się polonofilem, wspierającym Powstania Śląskie i opowiadającym się za polskością Śląska. Wydziedziczony przez rodzinę wyniósł się do Polski, wstąpił do stołecznego Automobilklubu Polski. To właśnie on w czerwcu 1923 roku wystosował z Zakopanego (mieszkał tam przez pewien czas w hotelu „Stamary”) do wojewody śląskiego Antoniego Schultisa pismo (w języku niemieckim – nie mówił po polsku!) z propozycją powołania Śląskiego Klubu Automobilowego – stowarzyszenia, które miało stać się jednym z czynników, potwierdzających polskość Śląska. 13 marca 1924 roku z inicjatywy Oppersdorffa, Józefa Gawrycha i Jana Bukowskiego odbyło się spotkanie z udziałem cywilnych i wojskowych władz Górnego Śląska, na którym zapadła decyzja o utworzeniu Śl.K.A., oficjalnie zarejestrowanego 19 listopada 1924 roku. Hrabia Oppersdorf zasiadał w pierwszym zarządzie Śl.K.A.

Był postacią tragiczną. Jako polonofil został odrzucony przez Niemców – łącznie z własną rodziną. Jako Niemiec zamieszkał w Katowicach (przy ul. Mariackiej) – ale nie został do końca zaakceptowany przez Polaków. Zamożny arystokrata popadł w ubóstwo. Zmarł po II wojnie światowej we francuskim Lourdes.

Jak widać Śląski Klub Automobilowy (około roku 1934 przemianowany na Automobilklub Śląski) ma swoje początki związane pośrednio z Powstaniami Śląskimi. Dodajmy, że działalność tego stowarzyszenia wspierał również wybitny bojownik o polskość Śląska, Wojciech Korfanty, dyktator III Powstania Śląskiego. Jego syn Witold był aktywnym zawodnikiem tego klubu, startującym m.in. w drugiej połowie lat trzydziestych w samochodowych wyścigach górskich pod Ojcowem.

Grzegorz Chmielewski
Fot. Wikipedia

akcje
komentarze
Prezenterzy Motorsport.tv Live
Poprzedni artykuł

Prezenterzy Motorsport.tv Live

Następny artykuł

Motorsport Network przejął duPont Registry

Motorsport Network przejął duPont Registry
Załaduj komentarze