Jednodniowy kurs przepustką do rajdów okręgowych

akcje
komentarze
Jednodniowy kurs przepustką do rajdów okręgowych
28 sty 2018, 14:54

Polski Związek Motorowy opublikował regulaminy przyznawania licencji sportu samochodowego na sezon 2018, w którym pojawiło się wiele istotnych zmian.Najważniejsze z nich dotyczą licencji stopnia RN, która uprawnia do startu jako:- pilot w historycznych rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski,- kierowca lub pilot w rajdach okręgowych,- pilot w rajdowych mistrzostwach Polski samochodów terenowych,- kierowca lub pilot w rajdowym pucharze Polski samochodów terenowych,- kierowca w górskich samochodowych mistrzostwach Polski.Zgodnie z nowymi zapisami do wydania licencji nie jest wymagane zaliczenie pewnej ilości KJS-ów jak to było do tej pory.

Przyszli zawodnicy od tego roku nie będą musieli zmagać się z próbami sportowymi, które z reguły były wyznaczane pachołkami na dużych placach. Od teraz ukończenie minimum czterech imprez KJS, SKJS, TIS lub dwóch rund RPPST, HRSMP, HRPP jadąc bez pomiaru czasu na przestrzeni dwóch sezonów, można zastąpić jedniodniowym kursem, który ma składać się z minim trzech godzin jazdy na placu i/lub torze oraz z zajęć praktycznych. Program takich kursów będzie corocznie ustalany i zatwierdzany przez GKSS PZM.Ponadto trzeba przedstawić zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego, odbyć jednodniowe szkolenie teoretyczne z zakresu znajomości regulaminów sportu samochodowego i zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną.Regulamin licencji sportu samochodowego 2018

Następny artykuł
W Daytonie ubywa prototypów

Poprzedni artykuł

W Daytonie ubywa prototypów

Następny artykuł

Mówią po Rajdzie Monte Carlo

Mówią po Rajdzie Monte Carlo
Załaduj komentarze

O tym artykule

Serie Rajdy
Bądź pierwszy by otrzymać
wiadomości