Meandry klasyfikacji punktowej HRPP

Klasyfikacja ustalona przez FIA dla rajdów historycznych nie jest typową klasyfikacją punktową jak np.

Meandry klasyfikacji punktowej HRPP

w WRC. Dlatego prezentujemy poniżej podstawy klasyfikacji HRPP. Będzie to w najbliższym opublikowane przez GKSS w formie komunikatu, który ustali właściwą interpretację regulaminu HRPP w tym względzie.  ZASADY   KLASYFIKACJI    HRPPODDZIELNA KLASYFIKACJA PILOTÓW I KIEROWCÓWKierowcy i piloci zdobywają  punkty oddzielnie. Są więc dwie identycznie prowadzone klasyfikacje: Pilotów i Kierowców.  PODZIAŁ NA KATEGORIE I KLASYW rajdach historycznych pojazdy dzielone są na kategorie i klasy. Nie występuje (bezpośrednio) klasyfikacja w grupach.  Wynika to z kilku przesłanek:1. Samochody konkurują w ramach podziału na kategorie wiekowe i klasy pojemnościowe:K1 (FIA) -  1931- 1969 - w klasyfikacji Kategorii startujące samochodyrywalizują bezpośrednio         - w klasyfikacji Klas pojemnościowych startujące samochody rywalizują w klasach podzielonych na okres do 1961 i okres po 1961:         A1-A3  - dla aut do 1961           B1-B5 dla aut  po 1961K2 (FIA) – 1970-1975 - w klasyfikacji Kategorii oraz klas startujące samochody grup 1,2,3 i 4 rywalizują bezpośrednioK3 (FIA) – 1976 -1981 - w klasyfikacji Kategorii oraz klas startujące samochody grup 1,2,3 i 4 rywalizują bezpośrednioK4 (FIA) - 1982 -1990 - w klasyfikacji Kategorii startujące samochody grup A,B i N rywalizują bezpośrednio                                 - w klasyfikacji Klas startujące samochody grup A,B i N rywalizują w klasach grupowych oddzielnie dla poszczególnej grupyKategorie K1 – K4 to kategorie FIA. W Polsce są dodatkowo dwie kategorie narodowe: K5 i K6 dla samochodów których modyfikacje przekraczają ścisłe wymogi zgodności historycznej FIA.     K5 (PZM) - obowiązuje jedynie podział na klasy pojemnościowe bez podziału na wiek  K6 (PZM) - obowiązuje jedynie podział na klasy pojemnościowe bez podziału na wiek   Klasyfikacje roczne prowadzone są dla wszystkich kategorii (K1-K6) oddzielnie.Kategorie FIA (K1 –K4)  maja charakter „generalki” dla okresu przypisanego danej kategorii. Pozwala to na bezpośrednie konkurowanie , które historycznie  konkurowały na rajdowych trasach. Jednocześnie eliminuje to bezpośrednie konkurowanie samochodów, które technologicznie pochodzą z górnych epok dając jednym automatyczna przewagę i pozbawiając drugich najmniejszych  szans na sukces sportowy.Kategorie PZM – mają charakter „przejściowy”. Powołanie tych kategorii na daje możliwość startu w HRPP zawodnikom, których samochody nie spełniają fragmentarycznie wymogów historyczno technicznych dla Kategorii FIA K1-K4). Mogą w niej startować zawodnicy na samochodach zbudowanych częściowo w oparciu o podzespoły z innych modeli , a fragmentarycznie z okresów późniejszych niż dopuszczone w rajdach historycznych.Z uwagi na zakres możliwych modyfikacji w tych kategoriach  nie ma w nich podziału na okresy a jedynie na klasy pojemnościowe.Taki podział na Kategorie i Klasy zapewnia możliwie najbardziej sprawiedliwy system dający wszystkim zawodnikom możliwie równe szanse sukcesu sportowego.WYNIKI RAJDÓWWynik rajdu jest wynikiem czasowym osiągniętym przez poszczególne załogi ( w podziale na kierowców i pilotów,  w kategoriach, w których są one sklasyfikowane.Oznacza to ,że jeśli w rajdzie startują załogi z wszystkich kategorii , to klasyfikacja obejmuje 12 zwycięzców rajdu (6 kierowców w kategoriach K1-K6) oraz 6 pilotów (w kategoriach K1-K6)Nie prowadzi się klasyfikacji generalnej wszystkich kategorii.ZWYCIĘZCY RAJDU - NAGRODY /PUCHARY   Zwycięzcami rajdu, otrzymującymi nagrody indywidualne (puchary) są załogi, które w klasyfikacji czasowej rajdu zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach.Zwycięzcy w klasach otrzymują dyplomy.  Po zakończeniu rajdu , klasyfikacja czasowa zamieniana jest na punktową i ta klasyfikacja liczona jest  jako wynik rajdu do klasyfikacji rocznej.    PUNKTACJASprawa punktacji w rajdach historycznych jest dla wszystkich nas przyzwyczajonych do rajdów samochodów współczesnych trochę dziwna i na pierwszy rzut oka nienaturalna. Dla jasności : klasyfikacja punktowa obowiązująca w HRPP nie jest wymysłem autorów regulaminu HRPP. Jest to proste i bezpośrednie przeniesienie zasad punktacji, jaka obowiązuje w Mistrzostwach Europy w Sportowych Rajdach Historycznych FIA. Zostały one wypracowane przez Komisję Historycznych Sportów Motorowych FIA na podstawie doświadczeń z prawie 20 lat rozgrywania tego cyklu.     ZA CO ZDOBYWA SIĘ PUNKTY:1/ PUNKTY ZA WYNIK SPORTOWY;Generalnie sprawa jest prosta: za miejsce w kategorii ( czyli „generalce z okresu”) punkty dostaje się za miejsce. Dla wszystkich klas jest tak samo, i wynik w kategorii liczy się bez względu na ilość zgłoszonych w danej kategorii.Do tego dodaje się wynik za punkty zdobyte w klasie. Jednak tu już nie jest tak oczywiście.  Kierując się zasada nagradzania zawodników,  którzy pokonali w swej klasie większą liczbę załóg FIA przyjęło dwie skale : dla klasy gdzie wystartowało 3 lub więcej zawodników  punktacja to jesz dwukrotnie  wyższa.w klasie  3 i więcej załóg     w klasie mniej niż 3 załogi1-sze - 10 punktów,2-gie - 8 punktów,3-cie - 6 punktów,4-te - 5 punktów,5-te - 4 punkty,6-te - 3 punkty,7-me - 2 punkty,8-me - 1 punkt.    1-sze - 5 punktów,2-gie - 4 punkty,     Stąd jeśli w danej kategorii startuje 5 załóg z czego 3 w jednej klasie a 2 w innej: to te trzy załogi otrzymują odpowiednio 10, 8 i 6 punktów za trzy pierwsze miejsca a w przypadku pozostałych dwóch załóg w innej klasie otrzymują one odpowiednio tylko 5 i 4 punkty.Do tak zdobytych punktów dodaje się punkty za kategorie.  Tu dla wszystkich skala punktacji jest tylko jedna:1-sze - 8 punktów,2-gie - 6 punktów,3-cie - 5 punktów,4-te - 4 punktów,5-te - 3 punkty,6-te - 2 punkty,7-me - 1 punkty,Charakterystyczna dla wypracowanego przez FIA systemu ( nota bene wprowadzonego w tej formie dopiero w 2016 roku) preferencje mają zwycięzcy   w klasach . Np. za pierwsze miejsce w klasie obsadzonej przez minimum 3 załogi dostaje się 10 pkt. A za miejsce zwycięstwo w kategorii zawodnicy otrzymują tylko 8 punktów.2/ PUNKTY DODATKOWEDodatkowe punkty zdobywa się za:1/ „ZA WIEK”  W  Kategorii 1 - dla wyrównania szans samochodów z okresu 1931 -1969 , samochody startujące w otrzymują dodatkowe punkty    - 1 punkt dla każdej załogi startującej samochodem z okresu F - (1.01.1962 do 31.12.1965)- 2 punkty dla każdej załogi startującej samochodem z okresu E - (01.01.1946 do 31.12.1961)- 3 punkty dla każdej załogi startującej samochodem z okresu D - (01.01.1931 do 31.12.1945)Załogi startujące samochodami z okresu 1966-1969 nie otrzymują dodatkowych punktów.2/„ZA START”Wszystkie załogi,  które wezmą udział w starcie honorowym / innych elementach promocji rajdu wymaganych w Regulaminie uzupełniającym (np. obecność w strefie przedstartowej) i wystartują do 1 OS otrzymują  dodatkowy 1 punkt. Punkt ten jest zaliczany do klasyfikacji punktowej rajdu oraz do klasyfikacji rocznej , bez względu na to czy załoga wycofa się z rajdu czy go ukończy.  Jedyną przyczyną, które powoduje nie naliczenie tego punktu jest wykluczenie załogi z rajdu w trybie dyscyplinarnym.3/ „ZA BARWY HISTORYCZNE”Wszystkie załogi , które otrzymały punkty „za start” i są w „barwach historycznych” otrzymują dodatkowy punkt za „barwy historyczne”      Wg regulaminu HRPP : Za „barwy historyczne” uznaje się sposób i kolorystykę malowania oraz wszystkie naklejki reklamowe i rajdowe z konkretnego rajdu lub sezonu w historii rajdowej danego modelu. Nazwiska historycznej załogi samochodu i ich flagi narodowe mogą być również zachowane pod warunkiem, że ich rozmieszczenie nie koliduje z wymogami rozmieszczenia nazwisk załogi zgodnie z zał. nr 4. Wielkość, kolorystyka oraz rozmieszczenia wszelkich historycznych naklejek rajdowych muszą być zgodne z oryginałem. Obowiązkowe rozmieszczenie naklejek regulaminowych musi uwzględniać barwy historyczne samochodu. Dopuszczalne są naklejki (oznaczenia i symbole) aktualnych sponsorów, rozmieszczone w sposób nie kolidujący z barwami historycznymi oraz tablicami rajdowymi i obowiązkową reklamą organizatora.4/ „ZA UKOŃCZENIE”Wszystkie samochody, które ukończą rajd i zostaną sklasyfikowane otrzymują dodatkowy punkt.  Oprac. Mirosław Miernik 

akcje
komentarze

Pedro i Baldaccini wygrywają Sanremo Rally Storico

131 Abarth - rekordzista w ciele limuzyny